Privacybeleid TimeCounts   

Het privacybeleid van TimeCounts heeft betrekking op de verzameling, bescherming en het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. TimeCounts houdt zich in deze aan alle standaard regelgeving. TimeCounts hecht veel belang aan jouw privacy en doet er alles aan om deze te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden onder geen beding doorverkocht of voor commerciële doeleinden gebruikt.

  

Waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen

Wij gebruiken jouw mailadres om je op de hoogte te houden via onze periodieke nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, stuur dan een email naar: support@timecounts.com.

 

Openlijk weergegeven informatie bevindt zich in het publieke domein

TimeCounts biedt gebruikersfuncties waarmee je geselecteerde informatie publiek toegankelijk kunt maken, zoals de Twitter link. De gegevens die je op deze manier uitwisselt kunnen ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers. De persoonlijke gegevens die je via een dergelijk platform verspreidt, kunnen door andere gebruikers worden gelezen, verzameld en gebruikt. TimeCounts is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die je op deze manier verspreidt.

 

Hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen

TimeCounts neemt de nodige maatregelen om de door jou verstrekte gegevens via fysieke, administratieve en technische procedures te waarborgen tegen misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van jouw gegevens. 

 

Je kunt zelf ook maatregelen nemen om je persoonlijke gegevens op het internet te beveiligen. Zo is het raadzaam dat je jouw wachtwoord geheim houdt en gebruik maakt van een combinatie van letters en cijfers.  

 

Een allesomvattend privacybeleid

Het moge duidelijk zijn dat jouw privacy erg belangrijk voor ons is. Om te garanderen dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven, is elke werknemer van TimeCounts op de hoogte van deze privacyrichtlijnen. Als je vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van TimeCounts of de verwerking van gegevens, kun je ons een e-mail sturen. Het privacybeleid van TimeCounts kan op elk moment gewijzigd worden. Indien het beleid wordt gewijzigd, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte beleid op de website gepubliceerd.