Alle voordelen

  • Beter inzicht in waar je mee bezig bent
  • Meer rust in je werk door overzicht
  • Je weet precies welke klant je wat moet factureren
  • Je vergeet geen handelingen meer op de factuur
  • Versnipperde uren komen in beeld
  • Urenbesteding direct als factuurbijlage uit te draaien
  • Overschrijding gebudgetteerde uren direct zichtbaar 
  • Een sluitende verantwoording voor de Belastingdienst
  • Vervangt dure en complexe registratiesystemen
  • Geen investeringskosten